TỔNG KẾT TIỀN CHI THU ĐẠI HỘI 60NĂM 04/01/2017
PART 1: TIỀN ỦNG HỘ - VÉ BÁN (XÁC NHẬN TỪ NGƯỜI PHỤ TRÁCH)  ỦNG HỘ VÉ BÁN
Right.gif
Cao Văn Trung                 xem chi tiết...       
$6,060 $1,750
Right.gif
Phạm Minh Luận             xem chi tiết...       
$1,315 $1,715
Right.gif
Đặng Bạch Tuyết             xem chi tiết...       
$265 $805
Right.gif
Nguyễn Như Ý                  xem chi tiết...       
$530 $1,400
Lê Cường Việt (Giao cho chị Như Ý tối 24/9/16) $270 $700
Right.gif
Phạm Minh Luận             xem chi tiết...              (Quỹ tri ân Thầy Cô tại Việt Nam)
$1,000
Chị Thơm - Tiền bán vé tại bàn (Gồm Cash nhận được $2,135 dùng trả nhà hàng tối ĐH và một số Checks)  $2,450
Ủng hộ và điều chỉnh lại sau ĐH 9/4/2016 (Bác Sơn, a Bảo Lâm, cô Q. Dzư) $300
Right.gif
                                              xem chi tiết…                                                              TỔNG CỘNG
$9,740.00 $8,820.00
TỔNG KẾT THU VÀO BAO GỒM TIỀN ỦNG HỘ VÀ TIỀN VÉ  $18,560.00
PART 2: TIỀN CHI TIÊU   Actual
CHI PHÍ TRƯỚC NGÀY ĐH
BANNERS - LINH TINH (LÂM MINH NGHỊ) $400
Tiền ăn trưa và tip tại nhà hàng Phương ở GG cho buổi họp cuối cùng $200
In Thiệp mời  $420
In Vé $120
Ribbons và TT sign ($108 + $146) $254
Thuê Hội trường Việt Báo  (Luận trả $200 / Check cTuyet $200 = $400) $450
Hộp bánh quà biếu cho Thầy Cô $192
TỔNG CỘNG $2,036
VĂN NGHỆ
Văn nghệ ĐH $200
Thu âm $150
Ban nhạc và Âm thanh cho Tiền ĐH $400
Ban nhạc và Âm thanh cho Đêm ĐH $500
TỔNG CỘNG $1,250.00
CHỤP HÌNH & QUAY PHIM
Chụp hình $300
Quay phim $550
TỔNG CỘNG $850.00
ẨM THỰC & NHÀ HÀNG
Thức ăn cho Tiền ĐH $920
30 bàn ăn cho đêm ĐH ($248/bàn) $7,440
7 phần thức ăn chay ($20/phần + Tax + Tips) $172
18 phần ăn thêm $129
Cake và flowers $200
Khui bia 30 bàn ($12/bàn) $360
Bia - Linh Tinh (Lâm Minh Nghị) $260
Giữ An ninh trật tự $60
TỔNG CỘNG $9,541
ỦNG HỘ THẦY CÔ VÀ CVT QUÊ NHÀ
Quà tri ân thầy cô trong dịp họp mặt Kỷ niệm 60 năm ở VN                            $1,200
Ủng hộ BTC CVT Họp mặt Kỷ niệm 60 năm ở VN $200
Giúp 3 Thầy Cô Phạm văn Đằng, Trần thị Ánh & Phạm Hoài Tân, Trần thị Sen ($100/mỗi phần) $300
Right.gif
                                              xem chi tiết…                                                                                        TỔNG CỘNG
$1,700
LINH TINH SAU ĐH
In thêm DVD do Yến Linh Printing $200
Bưu phí cho 4 thùng DVD và bản tin Sông Dinh $89
Họp tổng kết tài chánh và cảm tạ ở nhà hàng Golden Seafood $420
TỔNG CỘNG $709
TỔNG CỘNG CHI TIÊU   $16,086
PART 3: KẾT QUẢ CHI THU  
TỔNG CỘNG THU VÔ $18,560.00
TỔNG CỘNG CHI TIÊU $16,086.00
BALANCE CÒN LẠI $2,474.00