DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGỘ HÈ 2018 Cập nhựt 7/10/2018
TT Title Họ Tên Ủng Hộ Cư Ngụ Cước Chú
1 TH Dương Hoàng Anh $100 Virginia Check
2 CVT  Trần Văn  Bạc $100 TB Washington Check
3 CVT  Nguyễn Ngọc Binh $100 Minnesotta Check
4 GS Trương Thanh B́nh $100 Texas GS Nguyễn Vân Anh
5 CVT  Lê Duy  Cần $125 Nam CA $100 (check)+$25 (cash)
6 GS Lê Khắc Chấn $200 Texas Check
7 CVT  Hoàng Bích Châu $100 Nam CA Cash
8 CVT  Nguyễn Mỹ Châu $30 Texas Cash
9 CVT  Trần Thị Hồng  Cúc $100 Canada Check
10 GS Cao Thị Ngọc Điệp $50 Nam CA Check
11 CVT  Nguyễn Thiện Đỉnh $100 Nam CA Check
12 CVT  Phạm Văn Đoàn $200 Maryland Check
13 CVT  Nguyển Mỹ Dzung $200 Massachusetts Check
14 GS Nguyễn Đ́nh Dzũng $125 Illinois Check
15 CVT  Nguyễn Văn Hiến $50 New Jersey Check
16 GS Lê Công Hổ $200 Nam CA Check
17 CVT  Hoàng $100 Kansas Check
18 CVT  Đinh Văn  Hoàng $100 Nam CA Cash
19 TH Cao Lê  Huỳnh $100 Nam CA Check 
20 GS Nguyễn Tích  Kháng $100 Denmark GS Bùi Thị Thiên Nhiên
21 CVT  Ngô Văn  Khanh $100 Nam CA Check
22 CVT  Phạm Hùng Khánh $100 Massachusetts Check
23 CVT  Phạm Hữu Lang $100 Louisiana Check
24 CVT  Tăng  Lang $100 Nam CA TH Bách Linh
25 CVT  Đường Lầu $100 Bắc CA Check
26 CVT  Nguyễn Kim Liên $100 Nam CA Check
27 CVT  Đinh Phước  Lộc $100 Georgia CVT Nguyễn Thị Tuấn (Cash)
28 GS Lâm Văn Long $100 Nam CA Check
29 CVT  Phạm Minh  Luận $100 Bắc CA Check
30 CVT  Nguyễn Như Mai $100 Pennsylvania  Check
31 GS Phạm Thanh Mai $200 Nam CA Check
32 CVT  Phạm Văn  Một $200 Georgia CVT Phan Ngọc Thanh (check)
33 CVT  Lương Thị  Nga $50 Nam CA Check
34 CVT  Lâm Minh  Nghị $100 Nam CA Check
35 GS Phạm Thị Bảo Ngọc $50 Bắc CA Chec
36 CVT  Phạm Thị Ngọc $50 Nam CA Check
37 CVT  Huỳnh  Nguyệt $100 Nam CA Cash
38 GS Nguyễn  Nguyệt $100 Nam CA Check
39 CVT  Đinh Văn  Phùng $100 Nam CA Check
40 CVT  Nguyễn Thanh Quang $200 Tennessee Cash
41 GS Trần Kim  Sa $100 Bắc CA Check
42 CVT  Hồ Văn  Sáu $200 Minnesotta Cô GT/YT Trần Thị Hai (check)
43 CVT  Vơ Thanh  Tâm $100 Virginia Cash
44 CVT  Nguyễn Văn Thái $100 Bắc CA Check
45 CVT  Nguyễn Văn Thọ $50 Nam CA Cash
46 GS Lê Tinh  Thông $100 Nam CA Cash 
47 CVT  Tạ Thị  Tường $100 Nam CA Cash
48 GS Trần Văn  Trạm $200 Bắc CA GS Nguyễn Phi Phượng (check)
49 CVT  Nguyễn Tịnh  Trang $500 Nam CA Check
50 CVT  Cao Văn  Trung $100 Nam CA Thêm 500 tem thư (Check)
51 TH Phan Anh  Tuấn $50 Nam CA Check
52 CVT  Bùi Thị Mỹ Tuấn $100 Nam CA Check
53 CVT  Trần Văn  Tuyến $100 Bắc CA Check
54 CVT  Đặng Bạch  Tuyết $100 Nam CA Cash
55 CVT  Gigler Tuyết $100 Australia Cash
56 CVT  Dương Kim Tuyết $300 Canada Nhóm CVT Canada (cashier check)
57 GS Vơ Thu  Vân $200 Nam CA Cash
58 TH Cao Lê Khánh Vân $100 Bắc CA Check 
59 CVT  Lê Cường  Việt $200 Nam CA Cash
60 CVT  Nguyễn Thị Như Ư $100 Nam CA Check
$7,330
Công ty Honest Bee (CVT Trần Tuyết Minh) ủng hộ 16 phần quà mật ong
Ngoài ra một số Anh Chị đă ủng hộ tại bàn tiếp tân khi không nhận lại tiền dư khi mua vé